אתר חופשות כשרות הינו אתר המתמחה בחופשות כשרות, ההתמחיות הראשיות של החברה:

הסבר על נותני שירות:

מלונות, טיסות, פלטפורמות שדרכה אתר חופשות כשרות מזמינים את המלונות, הסעות וכו… 

אתר חופשות כשרות אינו נותן שירות

ברוכים הבאים לאתר onlykoshervacations.com, (להלן: "חופשות כשרות").

השימוש באתר

 חופשות כשרות,  המפעיל את האתר מקדם בברכה את גולשיו והמשתמשים בשירותיו. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

איך מתבצעת אישור הזמנה דרך אתר חופשות כשרות?

אחריות כללית בגין פעילות האתר

חופשות כשרות לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי הגולשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

החברה עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית לתקלות או שיבושים ברשת האינטרנט או בקווי התקשורת.

בעלות וזכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים באתר לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש. שם החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה.

אבטחת מידע ופרטיות

החברה מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שנמסר על-ידי הגולשים באתר. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או בשל אירועים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם לגולש או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הגולשים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד.

היעדר אחריות

חופשות כשרות אינה מנהלת, מפעילה או בעלת מקומות הלינה או כל חדר במקומות לינה אלו(אלא אם כן צויין אחרת במקרים מסויימים), בשום דרך (במישרין או בעקיפין, באופן עצמאי או בשילוב עם צד אחר). מקומות הלינה אחראיים ומחויבים לספק שירותי לינה ולקבל בברכה את האנשים שהזמינו דרך האתר, כאורחיהם.

הנך מסכים לשפות, להגן ולשמור על פגיעה ב-חופשות כשרות, חברות הבת שלה ושותפיה, ספקי שירותי תשלומים וצדדים שלישיים רלוונטיים אחרים מכל אחריות, נזק או הפסד, לרבות הוצאות משפט והוצאות שנגרמו או נגרמו כתוצאה של (i) השימוש שלך בשירותים, (ii) כל הפרה או אי ציות שלך לכל חוק, או כל תנאי של תנאי שימוש אלה או זכויות של צד שלישי, (iii) כל פעולה, חוסר פעולה או השמטה על ידך, או (iiiiv) כל מחלוקת או התדיינות משפטית שנגרמה על ידי פעולותיך, חוסר המעשים או המחדלים שלך, (v) תוכן שאתה שולח, מפרסם. אם הנך משתמש באתר עבור או מטעם צד שלישי ("צד שלישי"), כגון בן משפחה או חבר למסע, אתה אחראי לכל טעות בדיוק המידע המסופק בהקשר עם שימוש כזה. בנוסף עליך ליידע את הצד השלישי בכל התנאים והמגבלות הרלוונטיים. כל לקוח המשתמש באתר עבור או מטעם צד שלישי מסכים לשפות ולפצות כל חברה של חופשות כשרות מפני וכנגד כל התחייבות, הפסד, נזק, תביעה וטענה (לרבות עלויות ההגנה), המתייחסים לכישלון של צד שלישי או של המשתמש למלא אחר כל התחייבויותיו כפי שתוארו לעיל.

חופשות כשרות שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, במידה המותרת על פי החוק הרלוונטי, להשעות או לסגור את האתר ו/או כל חלק ממנו באופן זמני או קבוע, לרבות כל שירות או מוצר הזמין באמצעות האתר, ו/או את השימוש שלך באתר, או כל חלק ממנו. במקרה של סגירת האתר, ההזמנות שנעשו באמצעות חופשות כשרות עדיין יכובדו, אלא אם קיבלת הודעה. עדיין תהיה מחויב לחובותיך הכלולים בתנאי השימוש, לרבות ההבטחות שנעשו על ידך, ועל ידי הוויתורים וההגבלות האחריות. בנוסף, חופשות כשרות לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל סיום של גישתך לאתר. חופשות כשרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל את תנאי שימוש (או חלקים מהם) כפי שתמצא לנכון. למקומות הלינה ולשותפים יש את הזכות לשנות את הצעותיהם והדבר מחוץ לשליטה של חופשות כשרות.

Norwegian Epic

יחיאל נהרי

טיולי משפחות

בלו הול – ראס אבו גלום – שוק דהב

08:30 – יציאה מהמלון.

10:00 – נסיעה בג'יפים ל – בלו הול -שנורקל (אפשרות לצלילה בתוספת תשלום)

12:00 – שייט ל – ראס אבו גלום – צלילה ושנורקל.

14:00 – יציאה חזרה למלון.

16:00 – הגעה משוערת למלון

טיולי מבוגרים 

בלו הול – ראס אבו גלום

בלו הול – ראס אבו גלום – שוק דהב.

08:30 – יציאה מהמלון.

10:00 – נסיעה בג'יפים ל – בלו הול.

11:30 – שייט ל -ראס אבו גלום.

13:30 – סיור בשוק דהב.

14:30 – יציאה חזרה למלון.

16:00 – הגעה משוערת למלון

משפחות

עין חודרה (חצרות המקראית), רכיבה על גמלים, ביקור בנעומיס (קברות התאווה).

08:30 – יציאה מהמלון.

10:00– חבירה עם הג'יפים ונסיעה ל – עין חודרה.

רחצה וביקור במקום.

13:30 – ארוחת צהרים.

14:30 – רכיבה על גמלים, וביקור בנעומיס.

16:30 – יציאה חזרה למלון.

18:00 – חזרה משוערת למלון.

מבוגרים

מנזר סנטה קתרינה – תצפית על עין חודרה (חצרות המקראית) – חגר אל מכתוב ( סלע הכתובות) – נעומיס (קברות התאווה).

08:30 – יציאה מהמלון.

10:30 – מנזר סנטה קתרינה – סיור בכפר ואדי טלאח למרגלות המנזר.

13:00 – ארוחת צהרים .

14:30 – חבירה לג'יפים- תצפית על עין חודרה – חגר אל מכתוב.

16:00 – ביקור בנעומיס.

17:00 – יציאה חזרה למלון.

19:00 – הגעה משוערת למלון.

משפחות

שארם א שייח

08:30 – יציאה מהמלון.

12:00 – מופע דולפינים.

14:30 – ארוחת  צהרים וזמן חופשי – מפרץ נעמה.

16:00 – נסיעה למתחם הסוהו.

18:00 – יציאה חזרה למלון.

21:00 – הגעה משוערת למלון.

מבוגרים

08:30 – יציאה מהמלון.

12:30 – סיור בשוק.

14:00 – ארוחת צהריים. 

14:45 – שייט בעקבות דגים ואלמוגים – מפרץ נעמה.

16:30 – סיור עירוני – אופירה הישנה,ראס אום סיד,דרך השלום ועוד.

17:00 – סיור בסוהו.

18:00 – יציאה חזרה למלון.

21:00 – הגעה משוערת למלון.

משפחות

שייט לאי האלמוגים והפיורד.

08:30 – יציאה לשייט לאי האלמוגים – (אפשרות לשנירקול וצלילה בתוספת מחיר).

11:00 – המשך שייט לפיורד.

12:30 – חזרה למלון.

מבוגרים

08:30 – יציאה לשייט לאי האלמוגים – (אפשרות לשנרקול וצלילה בתוספת מחיר).

11:00 – המשך שייט לפיורד.

12:30 – חזרה למלון. 

דילוג לתוכן