אתר חופשות כשרות הוא סוכנות של חופשות כשרות, ההתמחיות הראשיות של החברה:

חופשות כשרות בארץ ובחול

 • השימוש באתר

 חופשות כשרות,  המפעיל את האתר מקדם בברכה את גולשיו והמשתמשים בשירותיו. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

 • אחריות כללית בגין פעילות האתר

החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי הגולשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

החברה עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית לתקלות או שיבושים ברשת האינטרנט או בקווי התקשורת.

 • בעלות וזכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים באתר לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש. שם החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה.

 • אבטחת מידע ופרטיות

החברה מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שנמסר על-ידי הגולשים באתר. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או בשל אירועים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם לגולש או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הגולשים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד.

 • היעדר אחריות מצד חופשות כשרות

חופשות כשרות אינה אחראית על מה שקורה בחופשה עצמה, אלא רק נותן השירות.

חופשות כשרות אינה אחראית לאספקת השירותים המפורסמים ואינה אחראית לתוכן עצמו.

כל מחלוקת כזאת או אחרת תיהיה בין נותן השירות לבין הלקוח עצמו.

 • במידה ומצויין מחיר בעמוד של המלון/פרוייקט, יתכן והמחיר ישתנה ועדיין לא עודכן.. המחירים המעודכנים יהיו אצל נותן השירות.
 • אתר חופשות כשרות (להלן האתר: https://onlykoshervacations.com/) משמשת כמקשרת, מתווכת ומפרסמת בלבד בין הנוסעים לבין ספקי השירותים בארץ ובחו"ל (כגון: חברות תיירות כשרה, חברות תעופה, בתי מלון וכד'), כאשר האחריות על ביצוע השירותים בפועל לרבות טיבם ואיכותם מוטלת במלואה על ספקי השירות עצמם.
 • החברה אינה מבטיחה כי השירות והתוכן המופיע באתר יהא ויהיה נקי מתקלות ושגיאות, הפרות אבטחה, וירוסים או שתמיד יהא זמין.
 • בנוסף, מחירי החופשות עלולים להשתנות ועלולים להיות לא מעודכנים ומחירם הסופי יהיה מצד נותן השירות עצמו.
 • לא תיהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בין האמור בסעיף זה.
 • החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות של האתר. יחד עם זאת החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות.
 • החברה לא תהא אחראית ואינה יכולה להיות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובלים לאתרים אחרים לרבות החופשות עצמם.
 • החברה אינה מתחייבת כי קישורים כלשהם יובילו את מבצע הפעולה כאלו ואחרים לאתר אינטרנט פעילים.
 • החברה אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה, ואין באפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן(אם בכלל) שלם, מדויק או עדכני.
 • הסתכמות על מידע זה תעשה אפוא על אחריות המשתמש בלבד.
 • לאחר גביית התשלום על ידי נותן השירות, כל התקשרות בין הלקוח ונותן השירות יהיה בין הלקוח לנותן השירות ואתר חופשות כשרות אינם יהיו מעורבים בהתקשרות בין הצדדים.
 • בדיקת טופס ההזמנה ואישור ההזמנה מצד נותן השירות יכול להתעכב ולקחת זמן אז יש להיעזר בסבלנות. 

האתר אינו מהווה ואין להתייחס אליו כהמלצה או כאשור של (האיכות, רמת השירות או הדירוג של) כל מלון, פרוייקט או טיול כזה או אחר המופיע באתר. בזאת אנו מתנערים במפורש מכל מצג, אחריות או התחייבות ביחס לאיכות, לרמה או להלימות של כל מקום לינה המופיע באתר.

 נותני השירות מאשרים את התוכן שנמצא באתר עבור השירות שנותנים לרבות המלון, האוכל הכשר והטיולים, 

הם אחראיים לעדכן את כל התעריפים, הזמינות, התיאור, התמונות, תנאי ההזמנה, מדיניות מקום הלינה ומידע אחר המוצג באתר על ידי יצירת קשר עם האתר שלנו.

ינתן וסוכן של אתר חופשות כשרות יקח טלפונית את פרטי כרטיס האשראי ויעביר את פרטי האשראי לנותן השירות עבור גביית החופשה.

 למרות שנשתמש במיומנות וטיפול סביר מבחינה מסחרית בעת מתן השירותים שלנו, איננו יכולים להבטיח כי כל המידע הינו מדויק, מלא, נכון או עדכני, ואיננו יכולים להיות אחראיים לכל טעות (כולל טעויות גלויות ושגיאות דפוס), הפרעות (אם בשל נפילה, תיקון, שדרוג או תחזוקה של האתר (זמניים ו/או חלקיים) או כל דבר אחר), מידע מטעה, לא מדויק או לא נכון או אי מסירת מידע. על כל מקום לינה חלה אחריות, בכל עת, לדיוק, לשלמות ולנכונות פרטי מקום הלינה המוצגים באתר. שינויים בתנאי או במצב השוק עשויים להתרחש בהתראה קצרה ועשויים לגרום לאי דיוקים או לחוסר עדכנות במידע המוצג באתר.

הנוסע מסכים ומאשר כי פרטיו יועברו לצדדים שלישיים בארץ ובחו"ל, הנדרשים לצורך מימוש הזמנתו, ולא תהיה לו כל טענה בקשר לכך.

לכן, כל תקלה, בעיה כזו או אחרת תיהיה מול נותן השירות בלבד.

 • ביצוע הזמנה דרך אתר חופשות כשרות

בביצוע הזמנת לינה דרך האתר, אתה נותן הצעה לבצע הזמנה במחיר הנקוב להזמנה שכזו, ולתנאים ולהגבלות המצוינים באתר. אלו יהפכו לחוזה מחייב בינך לבין נותן השירות במידה ותאושר על ידי נותן השירות בלבד, לאחר שיתקבלו ע"י נותן השירות. אתה תקבל הוכחה לאישור הזמנת מקום הלינה שלך באמצעות אישור בדוא"ל שמשמעותו שההזמנה אושרה על ידי נותן השירות וביחד עם זאת יתבצע גם הגבייה מול נותן השירות. משמעות הופעת "דף תודה" הינה שהזמנתך התקבלה ומוכנה לעיבוד סופי, לא נדרשת פעולה נוספת מצדך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדחות הזמנות או לשנות מחיר במידה והמחיר לא עודכן על ידי נותן השירות, כמפורט להלן.

חשוב לציין שההזמנה דרך האתר הינה בקשה בלבד ואינה אישור הזמנה, אישור הזמנה הכולל גביית תשלום יהיה מנותן השירות.

עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה מטעם ספקי השירות וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן למזמין אפשרות לבטל את הזמנתו ללא חיוב. ככל שיחול שינוי בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על המזמין מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו למזמין ובהתאם לדין המצוי בלבד.

בעת סיום ההזמנה ושליחת הטופס מקבל על עצמו המזמין את כל התנאים וההתחייבויות המפורטות במסמך טופס ההרשמה. 

כל התחייבויות המזמין לרבות תנאי הביטולים והשינויים יהיו בתוקף מרגע סיום הבקשה שבאתר. 

ההזמנה תיהיה מאושרת אך ורק על ידי נותן השירות.

בכל חדר יש את האופציה להוסיף הערות, נותן השירות אינו מתחייב לממש את הערות אלו.

 • שונות

חופשות כשרות אינה מנהלת, מפעילה או בעלת מקומות הלינה או כל חדר במקומות לינה אלו(אלא אם כן צויין אחרת במקרים מסויימים), בשום דרך (במישרין או בעקיפין, באופן עצמאי או בשילוב עם צד אחר). מקומות הלינה אחראיים ומחויבים לספק שירותי לינה ולקבל בברכה את האנשים שהזמינו דרך האתר, כאורחיהם.

הנך מסכים לשפות, להגן ולשמור על פגיעה ב-חופשות כשרות, חברות הבת שלה ושותפיה, ספקי שירותי תשלומים וצדדים שלישיים רלוונטיים אחרים מכל אחריות, נזק או הפסד, לרבות הוצאות משפט והוצאות שנגרמו או נגרמו כתוצאה של (i) השימוש שלך בשירותים, (ii) כל הפרה או אי ציות שלך לכל חוק, או כל תנאי של תנאי שימוש אלה או זכויות של צד שלישי, (iii) כל פעולה, חוסר פעולה או השמטה על ידך, או (iiiiv) כל מחלוקת או התדיינות משפטית שנגרמה על ידי פעולותיך, חוסר המעשים או המחדלים שלך, (v) תוכן שאתה שולח, מפרסם. אם הנך משתמש באתר עבור או מטעם צד שלישי ("צד שלישי"), כגון בן משפחה או חבר למסע, אתה אחראי לכל טעות בדיוק המידע המסופק בהקשר עם שימוש כזה. בנוסף עליך ליידע את הצד השלישי בכל התנאים והמגבלות הרלוונטיים. כל לקוח המשתמש באתר עבור או מטעם צד שלישי מסכים לשפות ולפצות כל חברה של חופשות כשרות מפני וכנגד כל התחייבות, הפסד, נזק, תביעה וטענה (לרבות עלויות ההגנה), המתייחסים לכישלון של צד שלישי או של המשתמש למלא אחר כל התחייבויותיו כפי שתוארו לעיל.

לנוחיותך, האתר ותנאי השימוש קיימים במספר שפות וגרסות מקומיות (המזוהים לעיתים בשמות תחום שונים), אך במקור היו מנוסחים בשפה האנגלית. במקרה של סתירה בין הגרסה בשפה האנגלית לגרסה המתורגמת, תכריע הגרסה של תנאי השימוש בשפה האנגלית.

חופשות כשרות שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, במידה המותרת על פי החוק הרלוונטי, להשעות או לסגור את האתר ו/או כל חלק ממנו באופן זמני או קבוע, לרבות כל שירות או מוצר הזמין באמצעות האתר, ו/או את השימוש שלך באתר, או כל חלק ממנו. במקרה של סגירת האתר, ההזמנות שנעשו באמצעות חופשות כשרות עדיין יכובדו, אלא אם קיבלת הודעה. עדיין תהיה מחויב לחובותיך הכלולים בתנאי השימוש, לרבות ההבטחות שנעשו על ידך, ועל ידי הוויתורים וההגבלות האחריות. בנוסף, חופשות כשרות לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל סיום של גישתך לאתר. חופשות כשרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל את תנאי שימוש (או חלקים מהם) כפי שתמצא לנכון. למקומות הלינה ולשותפים יש את הזכות לשנות את הצעותיהם והדבר מחוץ לשליטה של חופשות כשרות.

Norwegian Epic

יחיאל נהרי

טיולי משפחות

בלו הול – ראס אבו גלום – שוק דהב

08:30 – יציאה מהמלון.

10:00 – נסיעה בג'יפים ל – בלו הול -שנורקל (אפשרות לצלילה בתוספת תשלום)

12:00 – שייט ל – ראס אבו גלום – צלילה ושנורקל.

14:00 – יציאה חזרה למלון.

16:00 – הגעה משוערת למלון

טיולי מבוגרים 

בלו הול – ראס אבו גלום

בלו הול – ראס אבו גלום – שוק דהב.

08:30 – יציאה מהמלון.

10:00 – נסיעה בג'יפים ל – בלו הול.

11:30 – שייט ל -ראס אבו גלום.

13:30 – סיור בשוק דהב.

14:30 – יציאה חזרה למלון.

16:00 – הגעה משוערת למלון

משפחות

עין חודרה (חצרות המקראית), רכיבה על גמלים, ביקור בנעומיס (קברות התאווה).

08:30 – יציאה מהמלון.

10:00– חבירה עם הג'יפים ונסיעה ל – עין חודרה.

רחצה וביקור במקום.

13:30 – ארוחת צהרים.

14:30 – רכיבה על גמלים, וביקור בנעומיס.

16:30 – יציאה חזרה למלון.

18:00 – חזרה משוערת למלון.

מבוגרים

מנזר סנטה קתרינה – תצפית על עין חודרה (חצרות המקראית) – חגר אל מכתוב ( סלע הכתובות) – נעומיס (קברות התאווה).

08:30 – יציאה מהמלון.

10:30 – מנזר סנטה קתרינה – סיור בכפר ואדי טלאח למרגלות המנזר.

13:00 – ארוחת צהרים .

14:30 – חבירה לג'יפים- תצפית על עין חודרה – חגר אל מכתוב.

16:00 – ביקור בנעומיס.

17:00 – יציאה חזרה למלון.

19:00 – הגעה משוערת למלון.

משפחות

שארם א שייח

08:30 – יציאה מהמלון.

12:00 – מופע דולפינים.

14:30 – ארוחת  צהרים וזמן חופשי – מפרץ נעמה.

16:00 – נסיעה למתחם הסוהו.

18:00 – יציאה חזרה למלון.

21:00 – הגעה משוערת למלון.

מבוגרים

08:30 – יציאה מהמלון.

12:30 – סיור בשוק.

14:00 – ארוחת צהריים. 

14:45 – שייט בעקבות דגים ואלמוגים – מפרץ נעמה.

16:30 – סיור עירוני – אופירה הישנה,ראס אום סיד,דרך השלום ועוד.

17:00 – סיור בסוהו.

18:00 – יציאה חזרה למלון.

21:00 – הגעה משוערת למלון.

משפחות

שייט לאי האלמוגים והפיורד.

08:30 – יציאה לשייט לאי האלמוגים – (אפשרות לשנירקול וצלילה בתוספת מחיר).

11:00 – המשך שייט לפיורד.

12:30 – חזרה למלון.

מבוגרים

08:30 – יציאה לשייט לאי האלמוגים – (אפשרות לשנרקול וצלילה בתוספת מחיר).

11:00 – המשך שייט לפיורד.

12:30 – חזרה למלון. 

דילוג לתוכן